Školní atlas Česká republika a Evropa | Školní atlas světa
Školní program vydavatelství SHOCartKartografické vydavatelství SHOCart

Vydal a zpracoval:

SHOCart, spol. s r. o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice
tel.: 577 105 911
http://www.shocart.cz, e-mail: mapy@shocart.cz

Odpovědný redaktor:

Ing. Pavla Tesaříková

Lektorovali:

RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
Mgr. Vít Průša

Autorské zpracování tématických map:

Mgr. Emil Kudrnovský, Mgr. Pavel Šára, Mgr. Zuzana Karlíková

Spolupracovali:

Ing. Zbyněk Krejčík, Lenka Křížková, Ing. Jaroslav Podhajský, Eva Dujková, Petra Bartíková, Mgr. Zuzana Karlíková, Ing. Jiří Šumbera, Mgr. Pavel Šára, Mgr. Jiří Vopařil

Digitální model terénu:

T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové - Mgr. Jan Langr

Zdroj polohopisných dat:

Digital Chart of the World - (c) Environmental Systems Research Institute, Inc. 1993

Zdroj výškopisných dat:

GTOPO30 (DEM) - (c) U.S. Geological Survey, 1996
ETOPO5 (DEM) - (c) NOAA National Geophysical Data Center, 1990

Externí spolupráce:

UP Olomouc: Dr. Ondřej Bábek, RNDr. Miloš Fňukal, Mgr. Aleš Létal, RNDr. Pavel Ptáček, Mgr. Pavel Sedlák, RNDr. Zdeněk Szczyrba, PhD.
PřF UK Praha: RNDr. Jiří Kastner
Gymnázium Uherské Hradiště: Mgr. Jan Dušek, Mgr. Petr Králík
Gymnázium Ústavní - Praha 8: Mgr. Magda Forejtová
11. ZŠ Zlín-Malenovice: Mgr. Gabriela Pipalová
Ing. Otakar Brandos (sluneční soustava, pohyby Země)

Použitá kartografická zobrazení:

Svět - Gallovo stereografické válcové zobrazení (politická, fyzická mapa), Robinsonovo válcové zobrazení - tématické mapy
Přehledné mapy světadílů - jednoduché Lambertovo azimutální zobrazení
Podrobné mapy kontinentů - jednoduché Albersovo kuželové zobrazení
Atlantský oceán - Mollweideovo nepravé válcové zobrazení
Indický oceán - jednoduché Lambertovo azimutální zobrazení
Tichý oceán - Robinsonovo nepravé válcové zobrazení
Arktida a Antarktida - jednoduché Postelovo azimutální zobrazení

Aktualizované vydání:

02/2013

ISBN:

978-80-7224-031-9

© Cartography:

SHOCart, spol. s r.o., 2013

Veškeré reprodukce map nebo jejich částí jakoukoliv formou jsou možné pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele.

SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice
tel.: 577 105 911, e-mail: prodej@shocart.cz, www.shocart.cz