Školní atlas Česká republika a Evropa | Školní atlas světa
Školní program vydavatelství SHOCartKartografické vydavatelství SHOCart

Školní atlas světa vydavatelství SHOCart

Školní atlas světa se schvalovací doložkou MŠMT je svým obsahem určen především žákům druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií, ale zároveň poslouží jako základní zdroj regionálních zeměpisných informací pro každou rodinu.

Publikace vznikla v "dílně" kartografického vydavatelství SHOCart ve spolupráci s vysokoškolskými odborníky z UP Olomouc a UK Praha i samotnými učiteli zeměpisu. Společně se školními nástěnnými a stolními mapami tak kartografické vydavatelství SHOCart nabízí školám ucelený školní program.

Původní český atlas světa svým obsahem a uspořádáním plně vyhovuje současným potřebám i trendům školní kartografie. Přináší i mapy a grafická znázornění, které dosud ve školních atlasech chyběly. Poprvé se tak ve školním atlase objevil kompletní soubor obecně zeměpisných map, které umožňují srovnání jednotlivých regionů světa.

Moderně zpracovaná tematická část obsahuje přehledné tematické mapy celého světa s neobvykle podrobnými geografickými tabulkami. Tematické mapy jednotlivých kontinentů se podrobněji věnují podnebí, hospodářství, hustotě obyvatelstva a cestovnímu ruchu. Nechybí zde rovněž aktuální přehled států se státními vlajkami a tabulky největších vrcholů, ostrovů, vodních toků, jezer a městských aglomerací.

Další doplňující informace Vám rádi poskytneme na adrese mapy@shocart.cz nebo telefonním čísle 577 105 911

SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice
tel.: 577 105 911, e-mail: prodej@shocart.cz, www.shocart.cz