Školní atlas Česká republika a Evropa | Školní atlas světa
Školní program vydavatelství SHOCartKartografické vydavatelství SHOCart

Vydal a zpracoval:

SHOCart, spol. s r. o., Vodní 1972, 763 12 Zlín
tel.: +420 725 117 768
http://www.shocart.cz, e-mail: mapy@shocart.cz

Odpovědná redaktorka:

Ing. Pavla Tesaříková

Lektoroval:

Mgr. Jan Šperl (Národní ústav pro vzdělávání, divize Výzkumný ústav pedagogický)

Autorské zpracování tématických map:

UP Olomouc - RNDr. Miloš Fňukal, PhD., Mgr. Emil Kudrnovský, RNDr. Pavel Ptáček, PhD., RNDr. Zdeněk Szczyrba, PhD., Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Mgr. Petr Tonev
SHOCart - Mgr. Pavel Šára, Ing. Pavla Tesaříková

Spolupracovali:

Ing. Bohumil Háj, Ing. Zbyněk Krejčík, Ing. Karel Kršák, Ing. Jaroslav Podhajský, Mgr. Zuzana Karlíková, Mgr. Jiří Vopařil

Digitální model terénu:

T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové - Mgr. Jan Langr

DTP, sazba, zlom

SHOCart – David Bahula, Venda Buršíková

Externí spolupráce:

UP Olomouc: Bc. Jaroslav Burian, Mgr. Zdeněk Dolníček, Mgr. Aleš Létal, PhD., Mgr. Pavel Sedlák, RNDr. Irena Smolová, PhD., Mgr. Milan Konšel, RNDr. Milan Tomášek, CSc. (ilustrace půdních profilů)
Gymnázium Uherské Hradiště: Mgr. Jan Dušek

Použitá kartografická zobrazení

Přehledné a podrobné mapy České republiky – souřadnicový systém S-42
Přehledné mapy Evropy – jednoduché Lambertovo azimutální zobrazení
Podrobné mapy Evropy – jednoduché Albersovo kuželové zobrazení

Distribuce:

Freytag&Berndt, spol. s r. o., Sodomkova 1558/12, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika,
tel.: +420 226 200 353, e-mail: obchod@freytagberndt.cz

Aktualizované vydání:

07/2017

ISBN:

978-80-7224-247-4

© Cartography:

SHOCart, spol. s r.o.

Veškeré reprodukce map nebo jejich částí jakoukoliv formou jsou možné pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele.

SHOCart, spol. s r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín
tel.: 725 117 768, 602 269 254, e-mail: prodej@shocart.cz, www.shocart.cz